wie ons is

Disakloof is ’n kampterrein met billike tariewe en vriendelike, sorgsame personeel vir jeug- en kerkgroepe, kampeerders en voetslaners asook maatskappye wat belangstel in ’n spanbouwegbreek.

ons

storie

Veertien Nederduits Gereformeerde gemeentes het in die 1970s die Cascades Kampterrein in Bettiesbaai (aanliggend aan die Harold Porter Natuurreservaat) gekoop en bedryf as ’n kampterrein waar jongmense teen ’n billike tarief kon kamp. Later is die kampterrein na ’n nie-winsgewende maatskappy, Disakloof Jeugmaatskappy, oorgedra. Tans is die Maatskappy se visie om opheffings- en ontspanningsgeleenthede vir die jeug te skep, veral vir kinders uit minderbevoorregte gemeenskappe in die Wes-Kaap.

Ons doel is dus om ’n kampterrein van ’n hoë standaard dog billike tariewe en vriendelike, sorgsame personeel te bied vir jeug- en kerkgroepe, kampeerders en voetslaners, asook maatskappye wat belangstel in ’n spanbouwegbreek.

Dit is Disakloof se beskeie bydrae om opvoeding, liefdadigheid, die kunste, geestelikheid en ons omgewing te bevorder.

ons

span

Disakloof se toekoms word met ywer bestuur deur ons toegewyde terreinpersoneel:

 

 • Marius Boucher
  Marius Boucher Kampbestuurder
 • Elize Boucher
  Elize Boucher Assistent-Kampbestuurder
 • Yolandi de Leeuw Den Bouter
  Yolandi de Leeuw Den Bouter Besprekingsbestuurder
 • Brito and Shamiso
  Brito and Shamiso Terreinpersoneel
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search